Gói A

99,000đ/tháng

59,400đ/tháng
 • SSD Storage: 20 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • RAM - DDR4: 1 GB
 • CPU: 1 Core
 • DirectAdmin: Miễn phí
 • Tặng bộ theme/ plug-in bản quyền

Gói B

329,000đ/tháng

197,400đ/tháng
 • SSD Storage: 40 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • RAM - DDR4: 2 GB
 • CPU: 2 Core
 • DirectAdmin: Miễn phí
 • Tặng bộ theme/ plug-in bản quyền

Gói C

571,000đ/tháng

342,600đ/tháng
 • SSD Storage: 60 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • RAM - DDR4: 4 GB
 • CPU: 4 Core
 • DirectAdmin: Miễn phí
 • DirectAdmin: Miễn phí
 • Tặng bộ theme/ plud-in bản quyền

Gói D

939,000đ/tháng

563,400đ/tháng
 • SSD Storage: 80 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • RAM - DDR4: 8 GB
 • CPU: 6 Core
 • DirectAdmin: Miễn phí
 • Tặng bộ theme/ plug-in bản quyền

Gói E

1,508,000đ/tháng

904,800đ/tháng
 • SSD Storage: 120 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • RAM - DDR4: 12 GB
 • CPU: 8 Core
 • DirectAdmin: Miễn phí
 • Tặng bộ theme/ plug-in bản quyền
Gói A - Cloud VPS
-40%

Gói A - Cloud VPS

59,400đ
99,000đ
Gói A
Mua ngay
Gói B - Cloud VPS
-40%

Gói B - Cloud VPS

197,400đ
329,000đ
Gói B
Mua ngay
Gói C - Cloud VPS
-40%

Gói C - Cloud VPS

342,600đ
571,000đ
Gói C
Mua ngay
Gói D - Cloud VPS
-40%

Gói D - Cloud VPS

563,400đ
939,000đ
Gói D
Mua ngay
Gói E - Cloud VPS
-40%

Gói E - Cloud VPS

904,800đ
1,508,000đ
Gói E
Mua ngay