Gói A

109,000đ/tháng

65,400đ/tháng
 • SSD Storage: 20 GB
 • RAM - DDR4: 1 GB
 • CPU: 1 Core
 • Tốc độ mạng: 200 Mb/s
 • Băng thông: Không giới hạn
 • DirectAdmin: Bản miễn phí
 • Tặng bộ theme/ plug-in bản quyền

Gói B

219,000đ/tháng

131,400đ/tháng
 • SSD Storage: 40 GB
 • RAM - DDR4: 2 GB
 • CPU: 2 Core
 • Tốc độ mạng: 200 Mb/s
 • Băng thông: Không giới hạn
 • DirectAdmin: Bản miễn phí
 • Tặng bộ theme/ plug-in bản quyền

Gói C

379,000đ/tháng

227,400đ/tháng
 • SSD Storage: 60 GB
 • RAM - DDR4: 4 GB
 • CPU: 4 Core
 • Tốc độ mạng: 200 Mb/s
 • Băng thông: Không giới hạn
 • DirectAdmin: Bản miễn phí
 • Tặng bộ theme/ plud-in bản quyền

Gói D

579,000đ/tháng

347,400đ/tháng
 • SSD Storage: 80 GB
 • RAM - DDR4: 8 GB
 • CPU: 6 Core
 • Tốc độ mạng: 200 Mb/s
 • Băng thông: Không giới hạn
 • DirectAdmin: Bản miễn phí
 • Tặng bộ theme/ plug-in bản quyền

Gói E

839,000đ/tháng

503,400đ/tháng
 • SSD Storage: 120 GB
 • RAM - DDR4: 12 GB
 • CPU: 8 Core
 • Tốc độ mạng: 200 Mb/s
 • Băng thông: Không giới hạn
 • DirectAdmin: Bản miễn phí
 • Tặng bộ theme/ plug-in bản quyền
Gói A - Cloud VPS
-40%

Gói A - Cloud VPS

65,400đ
109,000đ
Gói A
Mua ngay
Gói B - Cloud VPS
-40%

Gói B - Cloud VPS

131,400đ
219,000đ
Gói B
Mua ngay
Gói C - Cloud VPS
-40%

Gói C - Cloud VPS

227,400đ
379,000đ
Gói C
Mua ngay
Gói D - Cloud VPS
-40%

Gói D - Cloud VPS

347,400đ
579,000đ
Gói D
Mua ngay
Gói E - Cloud VPS
-40%

Gói E - Cloud VPS

503,400đ
839,000đ
Gói E
Mua ngay