Đăng ký ngay hôm nay để nhận khuyến mại đến 30% dành cho Hosting, Cloud VPS và 20% với Email Doanh Nghiệp khi đăng ký mới.
Gói A


- 1 website
- Băng thông: Không giới hạn
- Dung lượng: 20GB
- SSL: Miễn phí

34.300đ

49.000đ

ĐĂNG KÝ NGAY

BẢNG GIÁ HOSTING

Gói C
ĐĂNG KÝ NGAY

-Không giới hạ Website
- Băng thông: Không giới hạn
- Dung lượng: Không giới hạn
-SSL: Miễn Phí

209.300đ

224.250đ

- 5 website
- Băng thông: Không giới hạn
- Dung lượng: Không giới hạn
- SSL: Miễn phí

83.300đ

119.000đ

ĐĂNG KÝ NGAY
Gói B
Gói B

Số lượng tài khoản: 20
Dung lượng: 2GB/mailbox
File attach: 25 MB
Chống Virus/Spam
Công cụ quản trị Email
Trò chuyện trực tuyến
Sao lưu dữ liệu hàng ngày

79.200đ

99.000đ

399.200đ

39.200đ

Gói A

Số lượng tài khoản: 5
Dung lượng: 1GB/mailbox
File attach: 25 MB
Chống Virus/Spam
Công cụ quản trị Email
Trò chuyện trực tuyến
Sao lưu dữ liệu hàng ngày

Gói E

Số lượng tài khoản: 300
Dung lượng: 10GB/mailbox
File attach: 25 MB
Chống Virus/Spam
Công cụ quản trị Email
Trò chuyện trực tuyến
Sao lưu dữ liệu hàng ngày

Gói Phổ Biến

Số lượng tài khoản: 50
Dung lượng: 3GB/mailbox
File attach: 25 MB
Chống Virus/Spam
Công cụ quản trị Email
Trò chuyện trực tuyến
Sao lưu dữ liệu hàng ngày

119.200đ

149.000đ

279.200đ

Số lượng tài khoản: 150
Dung lượng: 5GB/mailbox
File attach: 25 MB
Chống Virus/Spam
Công cụ quản trị Email
Trò chuyện trực tuyến
Sao lưu dữ liệu hàng ngày

Gói D

ĐĂNG KÝ NGAY ĐĂNG KÝ NGAY ĐĂNG KÝ NGAY ĐĂNG KÝ NGAY

49.000đ

349.000đ

499.00đ

ĐĂNG KÝ NGAY

BẢNG GIÁ EMAIL

Gói D
ĐĂNG KÝ

1.372.000đ

1.960.000đ

CPU: 6 Core
RAM: 8GB
SSD Storage: 80GB

CPU: 1 Core
RAM: 1GB
SSD Storage: 20GB

Gói A
ĐĂNG KÝ

168.000đ

240.000đ

CPU: 2 Core
RAM: 2GB
SSD Storage: 40GB

Gói B
ĐĂNG KÝ

350.000đ

500.000đ

CPU: 8 Core
RAM: 12GB
SSD Storage: 120GB

Gói E
ĐĂNG KÝ

1.946.000đ

2.780.000đ

CPU: 4 Core
RAM: 4GB
SSD Storage: 60GB

Gói Phổ Biến

658.000đ

940.000đ

ĐĂNG KÝ

CPU: 4 Core
RAM: 4GB
SSD Storage: 60GB

BẢNG GIÁ CLOUD VPS

NHẬP LIÊN LẠC ĐỂ iNET GỌI LẠI NGAY CHO BẠN

ĐĂNG KÝ NGAY

iNET chào mừng Worl Cup ưu đãi 30% dịch vụ Hosting, Cloud VPS
20% dịch vụ Email doanh nghiệp

Ưu đãi có thể kết thúc bất kỳ lúc nào

NHANH TAY LÊN !

ĐĂNG KÝ CHẬM HẾT COUPON!